تلویزیون ها ی کردی

دریافت کد

1- به جای عبارت "IRJAVA" عبارتی را که می خواهید بازدید کننده با کلیک بر رویش پنجره ی پاپ آپ مورد نظرتان باز شود را وارد کنید. مثلا در مثال بالا کلمه ی "اینجا" جای این عبارت را گرفته است.
2- به جای عبارت http://irjava.com آدرس صفحه ای را که می خواهید پس از کلیک بازدید کننده برروی عبارت مورد نظر، به صورت پاپ آپ باز شود را وارد کنید.
3- در عبارت width=100 به جای عدد 100 طول پنجره ی پاپ آپ باز شده را به واحد پیکسل قرار دهید.
4- در عبارت height=100 به جای ع

/ 0 نظر / 18 بازدید